Skuteczne motywowanie pracowników

Systemy motywacji stosowane w przedsiębiorstwach mają za zadanie zwiększyć wydajność pracy pracowników, ale także powinny budować identyfikację pracownika z daną firmą, wytwarzać u niego swoiste poczucie jedności i sprawiać, że będzie się utożsamiał z działaniami firmy. (http://idzdoprzodu.pl/dla-biznesu/wystapienia-motywacyjne/Odpowiedniego motywowanie nie da się przecenić, ponieważ pozwala uzyskiwać znacznie lepsze efekty pracy pracowników, podnosi ich motywację, a także wpływa na kwestie długofalowe, w tym przede wszystkim na zadowolenie z pracy oraz na odczuwaną satysfakcję z życia zawodowego.

Pracodawca w ten sposób buduje swój sukces w biznesie. Niestety, odpowiednie motywowanie pracownika nie jest tematem prostym i istnieje szereg podejść do tematu. Przedstawiane są najróżniejsze teorie oraz narzędzia praktyczne z zakresu motywacji, za które odpowiadają naukowcy-teoretycy, ale także biznesmeni-praktycy. Warto jest zapoznać się z różnymi podejściami, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.

Motywacja w biznesie

Motywacja to działania, które najogólniej rzecz biorąc, wywołują chęć pracownika do podejmowania określonych działań i nakierowują go na osiągniecie postawionych przed nim celu. Na motywację składają się motywy szczegółowe popychające do konkretnych działań. W systemach motywacji chodzi o to, by pracownik stał się częścią firmy, identyfikował się jako jej element, traktował cele firmowe niczym swoje i w związku z tym poświęcał się w pracy dla ich uzyskania.

Wydajność pracy

Poziomy motywacji

W motywacji pracowniczej możemy wyróżnić trzy poziomy: automotywację, współmotywację oraz motywację wewnętrzną. Pierwszy z tych elementów oznacza motywowanie samego siebie do wykonywania obowiązków w lepszy sposób. Współmotywacja pojawia się jako synergia automotywacji w zespole. Motywacja zewnętrzna jest z kolei odpowiedzią pracownika na działania zewnętrzne, na przykład ze strony jego przełożonych. Najważniejsze jest wywoływanie odpowiedniej automotywacji, ponieważ jest ona kontrolowana przez pracownika i wchodzi w synergię z jej ego celami osobistymi. Jej optymalna forma pojawia się wtedy, kiedy jest związana z samorealizacją, czyli poprzez wykonywanie działań zawodowych pracownik osiąga zadowolenie osobiste. Uzyskanie takiego poziomu możliwe jest wtedy, kiedy pracownik może robić to, co przynosi mu zadowolenie.