10 sposobów na zmotywowanie się do działania

I. Deklaracja innym tego, co chcemy osiągnąć

Warto o swoich planach mówić głośno, komunikować je, ponieważ dzięki temu zmotywujemy się poprzez presje zewnętrzna. Inne osoby będą oczekiwać, że zrobimy to, co zapowiadaliśmy i wymówki będziemy musieli robić tnie tylko sami przed sobą. Ucierpi nasz obraz w oczach innych osób, a to boli i motywuje. (http://idzdoprzodu.pl/dla-klientow-indywidualnych/indywidualna-sesja-motywacyjna/

II. Sprecyzuj cel

Dokładne określenie celu sprawia, że dążyć będziemy nie do nagrody związanej z realizacja założonego zadania, ale naszym priorytetem będzie samo to zadanie. Jest to ważne, ponieważ przenosi cel z poziomu abstrakcji na wyraźny namacalny konkret.

III. Nagrody

Ludzka psychika dobrze rozumie mechanizmy kija i marchewki. Jeśli zaplanujemy sobie marchewkę, ale uzależnimy jej wzięcie od wykonania celu, zmotywujemy się w prosty, ale bardzo skuteczny sposób behawioralny.

IV. Wizualizacja

Cel często jest trudny do osiągnięcia, ponieważ jest tylko ideą. Wizualizowanie go, nadanie mu konkretnych kształtów, jest bardzo skutecznym sposobem na śledzenie swoich postępów i tym samym na skuteczniejsze podtrzymywanie motywacji.

Pozytywne nastawienie

V. Analiza konsekwencji negatywnych

Niezrealizowanie czegoś zazwyczaj łączy się z negatywnymi konsekwencjami, a ogólnie rozumiana strata działa na nas skuteczniej od różnych, nawet naprawdę dużych potencjalnych nagród.

VI. Analiza konsekwencji pozytywnych

Powyższy punkt nie oznacza, że zapowiedź różnych korzyści nie jest ważna. One oczywiście też pomagają, zwłaszcza jeśli są wymierne finansowo.

VII. Kluczowe 5 minut

5 minut to tylko symbol. Liczy się tak naprawdę samo podjecie działania, ponieważ przełamuje ono bierność. Kontynuowanie działania jest znacznie łatwiejsze od jego samego podjęcia.

VIII. Od najłatwiejszego do najtrudniejszego

Drobne sukcesy są małymi nagrodami, więc jeśli realizujemy jakiś złożony projekt, rozbicie go na poszczególne cele, nawet sposób sztuczny, pozwoli nam co jakiś czas świętować osiągniecie zakładanego celu cząstkowego.

IX. „Szwajcarski ser”

Wielki blok zadaniowego „sera” można „podziurawić” poprzez wykonywanie drobnych, mechanicznych zadań, które nie wymagają zbyt dużego wysiłku. Zrealizowanie ich pozwoli zmniejszyć główne zadanie, zanim jeszcze naprawdę się nim zajmiemy.

X. Poznaj wroga

Zdobycie wiedzy na temat zadania bardzo pomaga, ponieważ wróg nieznany jest zawsze straszniejszy od poznanego, nawet bardzo groźnego.