Jak zwalczyć tremę podczas publicznych wystąpień?

Nieodłącznym towarzyszem publicznych wystąpień jest stres

Reakcji publiczności boją się zarówno osoby, które wygłaszają prelekcje w trakcie branżowych konferencji, jak też i te, które szkolą pracowników, czy prowadzą prezentacje dla klientów biznesowych. Psycholodzy umieszczają wystąpienia publiczne na jednym z pierwszych miejsc wśród tak zwanych stresorów, czyli czynników stresujących. Wystąpienia publiczne mają jedną wspólną cechę. Pojawiający się podczas nich jedne osoby mobilizuje; w ich przypadku można mówić o tak zwanym eustresie. Z kolei inne osoby paraliżuje; wtedy mówi się o tak zwanym dystresie. Osoby,które należą do tej drugiej grupy do wystąpień publicznych powinny się odpowiednio przygotować.

 

>> Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Warsztaty z Janem Pawłem Tomaszewskim <<

 

Niezależnie od tego, jaki charakter ma mieć wystąpienie, proces przygotowywania się będzie wyglądał niemal identycznie. Po pierwsze trzeba ustalić, jaki jest cel wystąpienia. Musimy jasno określić, jakie cele chcemy osiągnąć swoją prelekcją lub wystąpieniem. Należy określić także, jaka będzie grupa docelowa. Od grupy zależy, jaki styl wypowiedzi i treść wybierzemy. Wystąpienie powinno bowiem być dostosowane do możliwości, oczekiwań i wiedzy osób, do których swoje wystąpienie kierujemy. Nie zaszkodzi, kiedy podczas przygotowań fragmenty wystąpienia zarejestrujemy na taśmie filmowej. Umożliwi nam to sprawdzenie, jakie gesty wykonujemy w trakcie przemówienia, jaka jest nasza mimika, czy mamy właściwą dykcję i mówimy w taki sposób, że przekazywane słuchaczom treści brzmią atrakcyjnie.

Przygotowanie przemówienia

Ustalmy, co jest naszą mocną, a co słabą stroną

Pewne elementy wystąpienia zależą od jego rodzaju. Wskazują, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do publicznego występu.Przeprowadzając prezentację w firmie, której jesteśmy pracownikami nie potrzeby budowania autorytetu od podstaw, robienie pierwszego wrażenia jest w tym przypadku zbędne. Pozwala ta skupić się na najważniejszych elementach. Ale jeżeli nasze wystąpienie ma mieć miejsce w świetle kamer musimy popracować nad swoją mimiką i głosem.

Co wzbudza w nas największy strach?

Aby poradzić sobie ze stresem powinniśmy wiedzieć, co jest powodem tremy. Pamiętajmy, że nigdy nie uda nam się zadowolić wszystkich słuchaczy.